Fotoj de Mijaĵima(en Hiroŝimo)


mijaĵima(templo-insulo)

ĉaro kun bovo

ŝipoj

reiri